Hebatkah Mahasiswa @ mahasiswi yang Ber ' INTEGRITI ' ????Mahasiswa @ Mahasiswi = sekelompok masyarakat yang menuntut di universiti atau institusi pengajian tinggi.

Universiti @ institusi pengajian tinggi = tempat untuk menimba ilmu dan membina kepakaran yang menjadi idaman setiap pelajar.

Umur golongan mahasiswa @ mahasiswi = 19 tahun – 35 tahun

Mahasiswa @ mahasiswi dengan ilmu memang tidak dapat dipisahkan.

Pencarian ilmu dalam kehidupan mahasiswa bakal menghasilkan golongan intelektual dan teknokrat yang diperlukan oleh negara.

Cara menjadi Mahasiswa @ mahasiswi

1. Kelayakan akademik yang cemerlang melalui keputusan peperiksaan di peringkat sekolah

2. Kelayakan taraf kokurikulum yang aktif

3. Komitmen dan kesungguhan untuk berjaya

4. Berminat untuk menyambung pengajian ke tahap yang lebih cemerlangNilai-nilai yang perlu ada pada setiap mahasiswa

1. Amanah

· Perlu jujur semasa melakukan sesuatu pekerjaan2. Bertanggungjawab

· Memikul tugasan dengan penuh tanggungjawab3. Ikhlas

· Melaksanakan tanggungjawab dengan rela hati tanpa mengharapkan balasan.4. Dedikasi

· Menyiapkan tugasan dengan penuh kesungguhan dan komitmen yang tinggi5. Sederhana

· Tidak mengamalkan gaya hidup yang keterlaluan dan tidak menyukarkan orang lain mahupun orang lain.6. Tekun

· Menunjukkan sikap kerajikan dan beretika tinggi dalam melaksanakan tugasan7. Bersih

· Mengamalkan sikap rohaniah dan jasmaniah yang murni bagi menghasilkan tindakan yang baik.8. Berdisiplin

· Berkomited, tertib serta mengikut peraturan yang telah ditetapkan.9. Bekerjasama

· Mempraktikkan amalam berpasukan dan permuafakatan.10. Berbudi mulia

· Memupuk pengamalan sikap dan tindakan yang suci dengan berpaksikan kepada keadilan serta kebaikan masyarakat umum.11. Bersyukur

· Mempamerkan sikap terhutang budi dan berterima kasih di atas sumbangan mana-mana pihak sehingga menjejakkan kaki ke menara gading.Harapan masyarakat kepada mahasiswa @ mahasiswi

· Pewaris Kepimpinan Negara

· Agen Perubahan

· Agen perpaduan

· Penggerak Ekonomi

· Pencipta ilmu dan teknologi

· Modal insan kelas pertama untuk sektor awam dan swastaMahasiswa yang berintegriti = mahasiswa yang memiliki kualiti yang unggul meliputi pengetahuan dan penguasaan ilmu yang mendalam dalam bidang masing-masing, memiliki kemahiran generik dan keperibadian terpuji.

· Dengan memiliki ilmu, mahasiswa dan mahasiswi akan dipandang tinggi oleh masyarakat sebagai remaja yang lebih berkualiti serta berdaya saing dan mampu untuk menghadapi segala cabaran berbekalkan ilmu yang melekat di dada.· Kemahiran generik ini disebut sebagai soft skill seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran dalam menyelesaikan masalah,berkepimpinan dan mampu bekerja secara berpasukan. Kemahiran generik ini penting sebagai pelengkap kepada penguasaan ilmu pengetahuan oleh setiap mahasiswa untuk menghadapi alam pekerjaan yang mencabar pada masa hadapan.· Mahasiswa yang mengutamakan kualiti diri akan berpaksikan kepada ajaran agama dan etika yang dipelajari dalam kehidupan agar dapat menjadi perisai kepada gejala yang kurang bermoral. Sikap ini lah yang membezakan golongan intektual dengan golongan biasa. Keperibadian terpuji ini wajar dipraktikkan untuk melahirkan mahasiswa yang patuh kepada peraturan dan undang-undang. Eleman yang perlu ada ialah amanah, tanggungjawab, pekerti mulia dan sebagainya.Kesan Mahasiswa @ mahasiswi berintegritiI. Golongan pewaris kepada kepimpinan ini bakal membawa negara ke arah kemajuan dan kemakmuran.

II. Membawa perubahan kepada rakyat dalam konteks pembangunan sosial dan perpaduan masyarakat.

III. Membentuk tradisi keilmuan dan kesarjanaan universiti

IV. Menjaga nama baik universiti

V. Menjadikan mahasiswa lebih bernilai dalam pasaran kerja

VI. Mempunyai jati diri yang utuh.Ikrar Integriti Malaysia

Kami rakyat malaysia yang merdeka dan berwawasan, dengan tulus ikhlas dan suci hati, berikrar,..

Memantapkan dan memperkukuhkan maruah dan integriti kami, keluarga dan masyarakat, agama, bangsa dan negara kami.

Ke arah itu kami berikrar...

· Mematuhi sepenuhnya perlembagaan persekutuan dan undang-undang

· Mematuhi dan mengamalkan prinsip rukun negara

· Mempertingkatkan integriti dengan mengamalkan nilai-nilai murni dan beretika

· Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk mencegah sebarang perlakuan jenayah, salah laku dan perbuatan tidak berintegriti

· Menyokong dan bekerjasama bagi mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menggugat integriti masyarakat dan negara

· Membudayakan integriti sebagai amalan hidup seharian secara berpasukan dan individu~ i'Ll LoVeD u 4 a ThOuSaNd YeArS ~

Comments

Popular posts from this blog

Cara nak guna pregnancy test clear blue (UPT)

Mataku coklat??

Tuala wanita , Period Panties dan Tampon